Infolinia 24/h
+48 794949949

REGULAMIN

Wynajmu samochodów

1. Wymagany wiek najemcy: 21 -70 lat

2. Wymagane /dokumenty: - dowód osobisty lub paszport (ważny przez cały okres wynajmu) - prawo jazdy (od co najmniej trzech lat), w przypadku Najemcy nie będącego obywatelem UE międzynarodowe prawo jazdy (ważne przez cały okres najmu).

3. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail). Informacje niezbędne przy rezerwacji to: dane teleadresowe Najemcy, model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godzina odbioru pojazdu. Każda rezerwacja złożona drogą elektroniczną jest ważna po potwierdzeniu jej przez pracownika wypożyczalni.

4. Wynajmowany samochód można odebrać w naszej siedzibie bądź pojazd będzie dostarczony pod wskazany adres (bezpłatnie na terenie Legnicy, poza obszarem może być naliczana dodatkowa opłata).

5. Wynajmowany samochód nie może być bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie używany przez osoby inne niż Najemca, oddany w podnajem lub użyczany.

6. Czas trwania wynajmu rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy. Liczymy go opierając się o pełne doby (24h).

7. W przypadku przekroczenia czasu najmu obowiązują następujące dopłaty: 1h – 50 zł 2h – 3h – 100 zł powyżej 3 h - naliczenie następnej doby.

8. W przypadku przekroczenia czasu wypożyczenia oraz nie przedłużenia umowy w określonym terminie, Wypożyczający nalicza karę w wysokości 500zł brutto za każdą rozpoczęta dobę.

9. Na czas najmu samochodu pobierana jest kaucja, która podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego samochodu.

10. W przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie jego użytkowania przez najemcę, kaucja zostaje zatrzymana przez wynajmującego na poczet naprawienia szkody.

11. Zwrot samochodu wynajmującemu nastąpi z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa oraz czystym wewnątrz i z zewnątrz w siedzibie Wynajmującego. W przypadku zwrotu auta bez zatankowanego paliwa lub auta brudnego Wynajmujący pobiera opłatę za wyczyszczenie auta w wysokości 200 zł oraz pobiera kwotę odpowiadającą wartości nieuzupełnionego paliwa, która zostanie potrącona z kaucji.

12. Opłata za wynajem oraz kaucja pobierana jest z góry.

13. Wszystkie samochody wynajmowane przez firmę A-mania są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, AC i NW i posiadają ważny przegląd techniczny.

14. Najemca zobowiązany jest do porozumiewania się z Wynajmującym w przypadku zaistnienia kolizji i innych nieprzewidzianych zdarzeń. Jeżeli uszkodzenie uniemożliwia dalszą jazdę najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt odholować pojazd na parking strzeżony, a później do miejsca z którego został wypożyczony. W przypadku kolizji należy bezwarunkowo zawiadomić policję i sporządzić protokół powypadkowy.

15. Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu, zaistniałe z jego winy, a nie znajdujące pokrycia przez zakład ubezpieczeń w tym za szkody obejmujące utratę korzyści za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji.

16. Wypożyczalnia bezwzględnie wymaga przedstawienia dowodów zakupu paliwa (faktura lub paragon) zgodnie z ilością przejechanych kilometrów. W przeciwnym razie kaucja przepada.

17. Składając rezerwację oraz wynajmując pojazd Rezerwujący oświadcza, że zna Regulamin Wypożyczalni A-mania i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Jeśli zgadzasz się z naszymi warunkami sprawdź cenę i zarezerwuj wybrany pojazd. Dla stałych Klientów oferujemy atrakcyjne rabaty.

PŁATNOŚCI

Informacje dla dokonujących płatności przelewem:

nazwa i adres firmy:

A-mania Dawid Grabowski
ul. Wrocławska 97/5
59-220 Legnica

nazwa banku i nr rachunku:
MBank 67 1140 2004 0000 3002 7584 7466